Program pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov v dňoch 9. a 10. apríla v Hlohovci