Tunisanov na voľby vyškolíme ešte pred ramadánom

aug 27 2012

Združenie Občianske oko má dlhoročné skúsenosti s projektmi zameranými na monitoring volieb. V začiatkoch budovania demokracie na Slovensku pôsobilo predovšetkým v našej krajine, neskôr sa podieľalo na monitorovaní volieb v Bielorusku, na Ukrajine, na Balkáne, v Gruzínsku, Kirgizsku a čerstvo aj v Egypte. Odborníci združenia sa v tomto roku chystajú do Tuniska. Na otázky odpovedali volební experti Občianskeho oka Peter Michalík a Róbert Bystrický.

Poďme najskôr k vášmu projektu v Egypte. Pôsobenie Občianskeho oka v krajine sa už skončilo?
Róbert Bystrický (R.B.): Áno, náš projekt v Egypte sa už v podstate skončil. Bol zameraný na spoluprácu a podporu miestnej mimovládnej organizácie Egyptská organizácia pre ľudské práva, ktorá sa okrem mnohých iných činností zaoberá aj pozorovaním volieb. Pokiaľ ide o voľby v Egypte, tie sú natiahnuté na pomerne
dlhý čas. Momentálne sú ukončené parlamentné voľby a čaká sa na dôležitejšie prezidentské voľby. Prvé kolo sa má uskutočniť koncom mája.

Bolo náročné nájsť si v Egypte partnerskú mimovládnu organizáciu?
Peter Michalík (P.M.): Egypt nebol krajinou, kde by človek očakával, že tam dôjde k nejakým zmenám, a tak sme tam nemali žiadne kontakty. Po Arabskej jari sme sa však začali rozhliadať a zisťovať, ktoré organizácie sa už predtým zaoberali pozorovaním volieb. Naša partnerská organizácia už mala v tomto smere skúsenosti. Ako sme však veľmi rýchlo zistili, ich metodológia bola pomerne chabá. Výstupom ich pozorovania bol fragmentárny,
mozaikovitý súhrn pochybení, ktorý však o celkovom priebehu volieb nedokázal povedať veľa. Chýbala im skutočne rigidná metodológia, ktorá by umožnila porovnanie s predchádzajúcimi voľbami, alebo s voľbami v iných krajinách. V tomto sme sa im snažili pomôcť.

Čo presne ste ich teda naučili? S koľkými ľuďmi ste pracovali a akým spôsobom?
R.B.: Bolo to formou školení, seminárov a konzultácií. Vyškolili sme hlavných predstaviteľov partnerskej organizácie, ktorí následne školili nižšie štruktúry. Okrem toho, že sme pôsobili priamo v Egypte, pracovali sme i zo Slovenska. Prostredníctvom skypu, e-mailov, telefonických rozhovorov.
P.M.: Pomohli sme im s prípravou manuálov, pozorovateľských formulárov a rôznych školení. Takisto sme ich naučili štatisticky spracovávať údaje a písať správy. Prezidentské voľby sú pre Egypt mimoriadne významné. Myslím, že ich pozorovanie bude teraz oveľa profesionálnejšie. Sme aj teraz pripravení poskytnúť im akúkoľvek konzultáciu, pomoc, no už nemáme finančné prostriedky na to, aby sme tam vycestovali.

Chystáte sa aj do Tuniska. Slovensko spolu s Holandskom prevzalo patronát nad demokratizačnými zmenami v Tunisku – ako hodnotíte tento krok?
P.M.:
Je to určite zaujímavá iniciatíva a pokiaľ viem, je to prvý raz, čo sa na medzinárodnej scéne takto angažujeme. Slovensko si uvedomilo, že máme skupiny mimovládnych organizácií, expertov, ktorí majú skúsenosti. Pokiaľ ide o spoluprácu s Holandskom, ponúkame ľudí, ktorí majú know-how. Holanďania majú možno viac peňazí, ale chýba im skúsenosť s transformáciou.

Tunisko už má za sebou prvé slobodné voľby. Aký projekt tam idete realizovať?
P.M.:
Našli sme si partnerskú organizáciu ATED, ktorá je v Tunisku najväčšou z tých, ktoré sa zaoberajú pozorovaním volieb. Pozorovali už októbrové voľby, pričom im pomáhali európski experti, a teda stupeň ich
prípravy je neporovnateľne lepší ako v Egypte.
R.B.: Tunisania mali zatiaľ voľby len do Ústavodarného zhromaždenia, ktorého hlavnou úlohou je pripraviť ústavu a pravidlá pre ďalšie fungovanie krajiny. Ďalšie voľby majú byť pravdepodobne v druhej polovici budúceho roka. Našej partnerskej organizácii opäť plánujeme pomôcť s metodológiou, ktorá by mohla výrazne skvalitniť ich činnosť a dohľad nad voľbami.

Už viete, kedy pôjdete do Tuniska?
P.M.:
Celý projekt by sa mal ukončiť v septembri alebo v októbri, takže všetko sa musí udiať dovtedy. Termíny našich ciest ešte nie sú presne určené. Pri práci v moslimských krajinách totiž vstupuje do hry aj jeden dôležitý fakt – v lete tam bude ramadán a vtedy sa všetko zastaví. Gro našej práce – vyškolenie kľúčových expertov – plánujeme preto uskutočniť do polovice júla.

Obávate sa komplikácií pri implementácii projektu?
R.B.:
Slovo obava by som nepoužil. Ale sme pripravení na to, že sa všeličo môže meniť a opäť budeme musieť operatívne reagovať a možno aj improvizovať. Napokon – v Egypte, ale nielen tam, sme si to už odskúšali.
P.M.: Pri našich projektoch je všeobecne do istej miery problematické, že sú politicky veľmi citlivé. V tom sú naše aktivity iné oproti ostatným slovenským mimovládnym organizáciám. Musíme postupovať veľmi obozretne, byť flexibilní a pripravení na politické zmeny. O to je to zložitejšie.
R.B.: Napriek tomu, že naša činnosť je vyslovene technická a odborná, nepriamo môže mať dopad i na spomínanú politiku. Veď voľby sú politický akt, a preto je to citlivá záležitosť v každej krajine.

Eva Sládková
Autorka je redaktorka RTVS
Občianske oko v Egypte a Tunisku
Projekty Občianskeho oka v Egypte a Tunisku sú financované zo zdrojov oficiálnej rozvojovej pomoci v rámci programu SlovakAid. V Egypte realizovalo Občianske oko projekt s názvom „Podpora pozorovania prezidentských a parlamentných volieb v Egypte“. Cieľom projektu bolo naučiť ľudí Egyptskej organizácie
pre ľudské práva profesionálne pozorovať voľby. Podobný projekt v Tunisku s názvom „Zvyšovanie kapacít domácich volebných pozorovateľov v Tunisku“ sa práve začína a partnerskou organizáciou jeATED.

_________________________________________

Článok vyšiel v bulletine Rozvojová pomoc - Jar 2012. Vydáva ho Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 (23 riadnych členov a 8 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.
http://www.mvro.sk

Celé číslo časopisu Rozvojová pomoc - jar 2012 v PDF

Pontis 11
Obcianske oko 21