Ambrela chystá podujatie k roku vojny na Ukrajine, 28.2.2023 v Bratislave

feb 28 2023

Koncom februára si pripomíname rok vojny na Ukrajine, ale i rok pomoci Ukrajine. Pri tejto príležitosti pripravila naša platforma Ambrela podujatie s názvom ‚Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo‚ v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a vďaka podpore SR pod značkou SlovakAid. V rámci neho by sme dňa 28. februára v čase od 18:00 do 21:00 v Bratislave chceli poďakovať rozhodovateľom, donorom, zahraničným partnerom a najmä občianskej spoločnosti za zapojenie sa do humanitárnej pomoci ľuďom v núdzi priamo na Ukrajine. Zároveň chceme v rámci tohto ‚commemoration & policy eventu‘ diskutovať o tom, ako by sme spoločne mohli pomáhať na Ukrajine viac a efektívnejšie.

Toto podujatie bude priestorom na ukážku aj reflexiu toho, ako občianska spoločnosť v minulom roku na Ukrajine pomáhala. Súčasťou budú prezentácie humanitárnych organizácií Ambrely, výstava fotografií, príhovory hostí a panelová diskusia s rozhodovateľmi. Prihovorí sa prítomným zástupca ukrajinského veľvyslanectva, Myroslav Kastran, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač aj výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba. V paneli bude s moderátorom (bývalým ministrom zahraničia Pavlom Demešom) diskutovať súčasný minister zahraničných vecí, Rastislav Káčer, s predstaviteľmi občianskej spoločnosti o tom, ako humanitárna pomoc Ukrajine v predchádzajúcom roku vyzerala, ale aj aké výzvy nás čakajú v roku 2023. Medzi spíkrami a spíkerkami diskusie bude aj: generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR, Michaela Kaňová, zástupca ukrajinského občianskeho sektora, Sergiy Tymchenko (z REALIS UA) a za Predsedníctvo Ambrely: Andrea Najvirtová (riaditeľka organizácie Človek v ohrození).

Viac info o programe v pozvánke tu.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Takmer polovica z nich sa aktívne venuje práve humanitárnej pomoci pre vnútorne presídlené a núdzne osoby priamo na Ukrajine.

Zdroj: Ambrela
https://ambrela.org