Do Sv. Jura na odborný seminár o budúcnosti občianskeho vzdelávania

jún 7 2023

Platforma Ambrela, zastrešujúca tri desiatky mimovládnych organizácií na Slovensku, pripravila v spolupráci s nórskym partnerom Centrom kolaboratívneho učenia pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN odborný seminár: ‘O občianskom vzdelávaní – globálne aj lokálne’. Podujatie sa uskutoční vo Svätom Jure v dňoch 22.–23. júna a je určené aktívnym vyučujúcim a všetkým záujemcom, záujemkyniam z mimovládneho aj vládneho sektora so záujmom o oblasť globálneho vzdelávania.

V programe medzikultúrne kompetencie i vzdelávacie štandardy
Počas dvoch dní, nabitých prednáškami, workshopmi, premietaním a panelovými diskusiami s expertmi a expertkami naprieč Európou, získajú prítomní odpovede na otázky a hlbší vhľad do tém: ako úspešne vyučovať medzikultúrne kompetencie na školách; po akých kompetenciách a zručnostiach je dopyt v časoch striedajúcich sa kríz; ako vytvárať inkluzívne prostredie v diverzifikovanej a globalizovanej spoločnosti; ako podporovať spoluprácu na školách; ako otvárať citlivé i kontroverzné témy v triedach; ako zmierňovať konflikty a neprehlbovať rozdiely na školách.
Diskutujúci sa zamerajú aj na vplyv nových vzdelávacích štandardov na prácu vyučujúcich; mapovanie potrieb vyučujúcich v kontexte kurikulárnej reformy; a aktuálny stav tvorby národnej Stratégie globálneho vzdelávania v SR (ktorej sa aktívne Ambrela venovala v rámci projektu EduGlobe s podporou ACF–Slovakia). Bude sa tiež brainstormovať o tom, na čo sa zamerať v globálnom a občianskom vzdelávaní po voľbách, aj aký typ vzdelávania pomôže stabilizovať a scitlivieť spoločnosť.

Inšpirácia z Nórska o vedení k udržateľnému životnému štýlu
Panelisti a panelistky zo zahraničia odporučia, ako viesť nielen mladých k udržateľnému životnému štýlu; ako hovoriť o témach trvalo udržateľného rozvoja aj mimo vyučovania; aj čo si možno na Slovensku vziať z príkladov dobrej praxe vo vzdelávaní o globálnych cieľoch a globálnych výzvach z Nórska a ďalších krajín Európy.

O svoje postrehy a praktické príklady sa počas seminára podelia napríklad Dr. Robert James Didham (z nórskej University INN), Ditta Trindade Dolejšiová (z európskej siete GENE), Marta Jendeková (zo slovenskej AINova), Peter Papšo (z MŠVVaŠ SR), Zuzana Labašová (z Komenského inštitútu), Veronika Fishbone Vlčková (z Nadácie Milana Šimečku), Lenka Putalová (z Človeka v ohrození), ale i ďalší zástupcovia a zástupkyne vládnych a mimovládnych organizácií, aktívni vyučujúci.
Podujatie realizuje platforma Ambrela vďaka podpore ACF – Slovakia a čiastočne i SR pod značkou SlovakAid.

Prihlasovací formulár je dostupný tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_NM7Cb5NdKGRn7gpQsxUrx3_45bEH...

Program seminára je dostupný na webe Ambrely v PDF tu: https://eduglobe.ambrela.org/wp-content/uploads/2023/05/Odborny_seminar_...

O organizátorovi seminára – platforme Ambrela
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci a globálnemu vzdelávaniu – doma aj v zahraničí. Od októbra 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Odborný seminár ‘O občianskom vzdelávaní – globálne aj lokálne’ je záverečnou aktivitou tohto projektu.

Viac na: www.eduglobe.ambrela.org.

Text a foto: Ambrela.org