Kampaň Ambrely pokračuje videom o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr

feb 22 2023

Platforma rozvojových organizácií Ambrela predstavuje v rámci osvetovej kampane ‘Všetci sa máme čo učiť‘ potrebu premýšľania o sebe i svete okolo v globálnych súvislostiach. Cez sériu videí, tematických diskusií a prezentácií aktivít svojich organizácií zdôrazňuje potrebu globálneho vzdelávania na školách. K poznávaniu vlastnej identity aj iných kultúr motivuje druhé kampaňové video, ktoré vychádza tento týždeň.

Globálne vzdelávanie, ktorému sa doma na Slovensku (popri realizovaní projektov humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce vo svete) venuje veľká časť z tridsiatky organizácií platformy Ambrela, zdôrazňuje globálny kontext – ako v učení, tak aj v učení sa. Vďaka nemu dochádza k hlbšiemu porozumeniu súčasného komplikovaného sveta, zvyšovaniu nášho povedomia o globálnych témach, ako aj k rozvoju kritického myslenia, ktoré teraz tak veľmi potrebujeme. Aj preto pracovala Ambrela spolu so svojimi členskými a pozorovateľskými organizáciami celý minulý rok na príprave a pripomienkovaní kvalitnej národnej Stratégie globálneho vzdelávania, ktorá by mohla byť prijatá v najbližších mesiacoch. Sú aj súčasťou aktuálnej osvetovej kampane Ambrely o podstate a potrebe globálneho vzdelávania na školách i mimo nich.

Kampaň s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘ motivuje na pozadí lokálnych tém ku globálnemu občianstvu. Mala by tiež verejnosti ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Stratégie globálneho vzdelávania v SR, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i budovaniu solidarity a scitlivovaniu obyvateľstva mimo nich. Platforma Ambrela realizuje kampaň v rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Pozostáva zo série videí, tematických diskusií a prezentácií vzdelávacích aktivít organizácií Ambrely. Druhé video s názvom ‚Uprostred dejín‘ o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr, vytvorené v spolupráci s Ondruš studio s.r.o., možno vidieť na sociálnych sieťach práve tento týždeň.

Koncept druhého videa s názvom ‚Uprostred dejín‘ ozrejmuje kreatívny riaditeľ partnerského štúdia Martin Ondruš: „Vo videu spoznávame päť reálnych osôb vo svojich unikátnych pracovných prostrediach. Každý z nich žije na Slovensku – niektorí sa tu narodili, iní sem prišli z cudziny. Ich korene siahajú do krajín ako Maroko, Grécko, Tanzánia, Nigéria či Čína, no Slovensko považujú za svoj aktuálny domov. Spojenie slovenskej básne ‘Uprostred dejín’ od Milana Rúfusa a recitujúcich protagonistov – niektorých s neprepočuteľným prízvukom – dozaista vyvolá zvedavosť a záujem. Veľa ľudí by ich možno na prvý pohľad za Slovákov neoznačilo, a práve to bolo naším zámerom – poukázať na to, že nie vždy sú veci tak, ako vyzerajú. Treba na nové situácie nahliadať viac otvorene a o našej krajine aj jej obyvateľstve premýšľať v globálnych súvislostiach. Jednoducho: ‘Všetci sa máme čo učiť’ – o sebe, o ľuďoch okolo nás, aj o svete, v ktorom spolu koexistujeme.” Nové video si možno pozrieť tu: https://youtu.be/IPCNRvqaPBM

Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, v súvislosti s uverejnením nového videa si zaspomínal na doterajšie osvetové kampane Ambrely: „Po zverejnení videa o rešpekte k rozmanitosti a pozvánok na naše diskusie o pomoci núdznym v zahraničí, sme čelili nenávistným komentárom na sociálnych sieťach, ako aj otázkam – prečo naši členovia nepomáhajú doma. Organizácie, združené v Ambrele, však pomáhajú výrazne aj doma – či už ide o poskytovanie starostlivosti pre seniorov, sociálnu terénnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách alebo aktivity, zamerané na rozvoj detí a mládeže, a mnohé ďalšie. Tieto reakcie nás iba utvrdili v potrebe prinášať naďalej témy tolerancie, solidarity, scitlivovania obyvateľstva a medzikultúrneho dialógu aj medzi ľudí mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’. Najmä s blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré môžu ešte viac spolarizovať našu spoločnosť a naštrbiť krehkú demokraciu, sa si overíme dôležitosť výchovy k aktívnemu občianstvu a globálneho vzdelávania.”

V náväznosti na uvedenie druhého videa organizuje Ambrela dňa 8. marca o 18h naživo v bratislavskom .klube pod lampou aj tematickú diskusiu pod názvom ‘Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže‘.

O platforme Ambrela

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci a globálnemu vzdelávaniu – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť‘ je jedným z výstupov tohto projektu a zahŕňa spomínané videá, tematické diskusie a prezentácie vzdelávacích organizácií Ambrely. Viac na: www.eduglobe.ambrela.org.

Text a foto: Ambrela.org