X. Medzinárodná vedecká konferencia Aktuálne trendy a výzvy, problémy a dilemy v profesijnej praxi pracovníkov pomáhajúcich profesií, 10.11.2023, Michalovce

sep 15 2023

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Inštitút bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach v spolupráci s vysokými školami a inštitúciami organizuje X. Medzinárodnú vedeckú konferenciu na počesť Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. zakladateľa, emeritného rektora VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. „Aktuálne trendy a výzvy, problémy a dilemy v profesijnej praxi pracovníkov pomáhajúcich profesií“.

Konferencia sa uskutoční 10. novembra 2023 v priestoroch Inštitútu bl. M. D. Trčku v Michalovciach.

Hlavnými témami konferencie sú:
• Aktuálne trendy a výzvy v sociálnej práci a v ošetrovateľstve
• Aktuálne problémy (dlhá pracovná doba, vysoké pracovné zaťaženie, nedostatočný čas pre klientov/pacientov, veľký počet prípadov, náročnosť pacientov a klientov) v sociálnej práci a v ošetrovateľstve
• Aktuálne dilemy (klient/pacient odmieta starostlivosť, prijímanie darov, sociálne média, dôvernosť
• a povinnosť chrániť iné osoby, duálne vzťahy) v sociálnej práci a v ošetrovateľstve
• Etická zodpovednosť sestier a sociálnych pracovníkov za pacientov/klientov
• Sociálne zručnosti v pomáhajúcich profesiách
• Supervízia v sociálnej práci
• Opodstatnenosť supervízie v ošetrovateľstve
• Sociálny pracovník v školstve
• Sestra ako súčasť zdravotnej starostlivosti v škole
• Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., lekár, vedec, zakladateľ a rektor VŠZaSP sv. Alžbety, n. o., filantrop, misionár, zakladateľ Tropicteamu, cestovateľ, znalec geografie, znalec vína.
• Vária

Viac informácií v prílohách.

PrílohaVeľkosť
POZVÁNKA - MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA - MI 2023.pdf301.83 KB
ŠABLÓNY PRÍSPEVKOV - KONFERENCIA MI 2023.docx43.07 KB
ZÁVӒZNÁ PRIHLÁŠKA - KONFERENCIA MI - 2023.docx16.78 KB