Konferencie a odborné podujatia Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách a Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb v roku 2019

feb 13 2019

Konferencie a odborné podujatia Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách a Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb na rok 2019 si poznačte do kalendára.

Viac informácií o podujatiach nájdete priebežne na www.avvss.sk alebo v časopise Prohuman.