Kvalita v sociálnych službách ako súčasť XXV. ročníka medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2019 pod názvom Znovuobjavenie kvality, 6./7. - 8. november 2019, Štrbské pleso

okt 23 2019

Názov školenia: Kvalita v sociálnych službách
Termín a miesto konania: 6. 11. 2019, Štrbské pleso

Cieľom školenia je interpretovať význam a úlohy systému manažérstva kvality pre relevantné zainteresované strany:
• pri poskytovaní sociálnych služieb s využitím existujúcich
• modelov manažérstva kvality a s väzbou na Podmienky kvality
• poskytovania sociálnych služieb (PKPSS).

Cieľová skupina:
zadávatelia (objednávatelia) sociálnych služieb, zriaďovatelia a štatutárny zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, sociálni a zdravotní pracovníci poskytovateľov sociálnych
• služieb, manažéri kvality a projektový manažéri v oblasti
• sociálnych služieb

Školiteľ:
• Ing. Ján Čupka, tréner, konzultant, audítor a posudzovateľ pre systémy manažérstva, nástrojov a modelov kvality,
• projektovo/procesného riadenia vo verejnom sektore,
• poskytovaní služieb a podnikateľskej sfére v SR a ČR.

Ukončenie semináru: Úspešní absolventi obdržia osvedčenie o absolvovaní.

Program semináru:

9:00 – 9:30 Registrácia účastníkov
9:30 – 12:30 Komu/čomu slúži sociálna služba? Kvalita personálu, služby a systému manažérstva Špecifiká systému manažérstva kvality u poskytovateľa sociálnych služieb Rozprávka o troch grošoch Zadávateľ, poskytovateľ, prijímateľ sociálnej služby a ostatné zainteresované strany PKPSS - podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb Systémový prístup k manažérstvu kvality - uzatvorený a otvorený Procesno-projektový prístup ISO 9001, model výnimočnosti EFQM a model CAF
12:30 – 13:30 Obedná prestávka
13:30 – 17:30 Porovnanie štruktúry PKPSS, ISO 9001, modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF Implementácia manažérstva kvality u poskytovateľa sociálnych služieb Využívanie príležitostí finančnej podpory euro projektov pri implementácii
Diskusia, závery a ukončenie

Viac informácií o podujatí a konferencii nájdete tu: https://www.prohuman.sk/socialne-sluzby/konferencia-znovuobjavenie-kvali...

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!


Potrebujete pomoc s výskumom?