Vzdelávacia aktivita „Podpora mediačných zručností v rodinnom prostredí a prostredí subjektov sociálno-právnej ochrany na Slovensku“

mar 2 2011

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N.O. INŠTITÚT ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV realizuje projekt „Podpora mediačných zručností v rodinnom prostredí a prostredí subjektov sociálno-právnej ochrany na Slovensku“, ktorý podporuje taliansky partner A. R. A. I. – Region Piedmont, Taliansko.

Prvý blok vzdelávania sa bude konať v termíne 14. – 16.03.2011 v hoteli SUN, Senec
Projekt je zameraný na zdokonalenie a propagáciu mediačných zručností u sociálnych pracovníkov, ktorí sa venujú pomoci pri riešení konfliktov v rodinách a tiež v oblasti sociálnoprávnej ochrany.

Aktivity budú zamerané na poskytovanie vedomostí a zručností v oblasti predchádzania a riešenia rodinných problémov s dôrazom na sociálnoprávnu ochranu detí sociálnym pracovníkom zapojeným do mediácie.