Konferencia ZDRAVIE odštartovala diskusiou o práve a etike

nov 30 2010

Dialógom proti súdnym sporom
V Bratislave sa 4. novembra 2010 zišli zástupcovia lekárov, právnikov, zdravotníckych a pacientských organizácií na 1. ročníku odbornej konferencie ZDRAVIE, ktorú v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zorganizovalo Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA s.r.o.. Viac ako 60 účastníkov na nej diskutovalo o aktuálnych otázkach práva, etiky a kazuistikách v zdravotníctve. Najväčšiu diskusiu vyvolal príspevok MUDr. Jolany Těšínovej z Ústavu medicínskeho práva 1. LF UK v Prahe. Poukázala na práva pacientov, ktoré sa v Čechách stali biznisom a nočnou morou zdravotníckych zariadení. Za poškodenie zdravia tam už pacienti vysúdili jednorazové odškodnenie vo výške 18 miliónov českých korún, rozpracované sú žaloby na odškodnenia vo výške 25 a 30 miliónov.

Ako skonštatoval doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. zo Slovenskej zdravotníckej univerzity „Komplex vzťahov je chorý. Majú byť tie vzťahy právne? Správne? Etické? Aj formálne správny postup nemusí byť vždy dobrý. Verím, že okrem právnej roviny budeme vždy stáť aj na tej etickej rovine. Dnešného pacienta musíme vnímať ako partnera. Vďaka internetu, či telemedicíne je zvyčajne kompetentnejší. Musíme ho informovať, aktívne s ním spolupracovať pri diagnostike i liečbe.“. Medzi lekárom a pacientom býva rôzne veľká bariéra, ktorú musia v záujme správneho riešenia pacientovho problému obaja preklenúť. Vytvoriť si otvorený vzťah, aby sa podarilo odhaliť príčiny problému. MUDr. Jana Trizuliaková z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave: „Vo vzťahu pacienta a lekára je niečo zvláštne. Pacient lekárovi dovolí dotýkať sa ho, manipulovať s rôznymi časťami jeho tela. Robí to v obrovskej dôvere, že lekár bude konať v jeho najlepšom záujme. Prichádza k očakávaniam a k voľbe v rozhodovaní. Pacient očakáva od lekára súcit, odbornosť, zručnosť a skúsenosti. Lekár od pacienta, že mu porozumie, že bude dodržiavať liečebný postup. Dochádza aj k chybám v dialógu. Najväčšími nedostatkami sú skákanie do reči, podráždený hlas, silácke reči. Ak lekár pacienta počúva, ale nevníma, ak sa dialóg zmení na monológ, nie je to dobré. Môže dôjsť k nesprávnej diagnóze.“ A nesprávne určená diagnóza k ďalším, nielen zdravotným problémom, alebo k oneskoreniu správnej liečby, ale až k súdnym sporom.

Riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Darina Sedláková, MPH: „Či chceme, alebo nechceme, čím ďalej, tým viac si zvykáme na inšpirovanie právnymi normami a je len na nás, aby boli čo najviac v súlade s tým, aké sú etické princípy našej spoločnosti. Ale v slovenskej spoločnosti už rezonuje aj ochrana práv zdravotníckych pracovníkov. Zaradenie medicínskeho práva do pregraduálnej výchovy na lekárskych aj právnických fakultách by bolo z hľadiska budúcej praxe veľmi dôležité“. Aby lekári, v návale práce, nepodliehali rutine bez vypočutia pacienta a pacient, aby lekárovi dôveroval a nezneužíval svoje zdravotné problémy na obohacovanie právnikov, ktorí sa na túto oblasť už doslova vrhli. Aby si budúci lekári a zdravotníci dokázali uvedomiť aj právne aspekty vzťahu lekár – pacient, dostávajú sa základy práva do študijných plánov príslušných škôl. JUDr. Branislav Fábry, PhD. z Právnickej fakulty UK v Bratislave: „Problém právnického vzdelávania lekárov je v tom, že sa často menia predpisy. Čiže to, čo sa naučia v rámci pregraduálneho vzdelávania, nie je dostatočne použiteľné v neskoršom období. Súdy sa tiež dostávajú do rozporu, kde sú na jednej strane ekonomické požiadavky a tlak na zdravotnícke zariadenia a na druhej strane garancie práv pacientov“.

Súčasťou konferencie boli i kazuistiky, v rámci ktorých o konkrétnych prípadoch z praxe (pacientka s hypertenziou, choré dieťa v zariadení s nadštandardnou zdravotnou starostlivosťou a rozsah obmedzení práv pacientov s psychiatrickou diagnózou) diskutovali v panelovej diskusii o etike s ohľadom na pacienta lekári, právnici, zástupcovia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zástupcovia pacientskych organizácií.

Diskusia k aktuálnym otázkam práva, etiky a kazuistikám bola témou 1. ročníka konferencie ZDRAVIE. Ako sľúbila PaedDr. Ilona HEGEROVÁ, riaditeľka Vzdelávacieho a konferenčného centra INTENZÍVA s.r.o., už teraz pripravujú aj ďalšie aktuálne témy z vybraných medicínskych odborov, ktorými chcú odbornú i laickú verejnosť zaujať v nasledujúcich ročníkoch konferencie.