Medzinárodný kongres športovej medicíny III. ISMC 1.-3. máj 2019, Senec

jan 13 2019

Akcia je určená nielen pre lekárov rôznych odborností, významnou mierou podporuje aj účasť fyzioterapeutov, masérov, trénerov, hráčov, rodičov športovcov, či zástupcov odbornej verejnosti, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou športových aktivít.

Témy kongresu:
• Športová traumatológia
• Otras mozgu, úrazy hlavy a krčnej chrbtice
• Náhla smrť pri športe
• Špecifiká zranení v detskom veku
• Prevencia a liečba poškodení kĺbových chrupaviek
• Antidoping, drogy a suplementy
• Športová fyzioterapia a psychológia
• Váriá

Workshopy počas kongresu:
• Akupunktúra pre začiatočníkov so zameraním na pohybový aparát
• Varíme pre športovca

Termín a miesto konania kongresu:
1.-3. máj 2019
Hotel SENEC, SLNEČNE JAZERÁ – SEVER, 903 01 SENEC, Slovensko

Rokovacím jazykom kongresu je slovenčina, čeština a angličtina (so simultánnym prekladom SVK/ENG, ENG/SVK).

Stránka kongresu na ktorej sú aktuálne informácie a možnosť prihlásenia sa:
http://www.congressedu.com/sk