Etika v práci sociálneho pracovníka s klientom v zariadení sociálnej starostlivosti