Publikácie v PDF

Sborník z konference XII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové, 2015 (PDF)

jún 6 2016

Sborník vědeckých textů z konference XII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 2. až 3. října 2015.
Anthology of scientific contributions of the XII. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové 2nd - 3rd October 2015.

ICSW Europe Spring Newsletter 2016 (PDF)

jún 6 2016

Contents of ICSW Europe Newsletter Spring 2016:


 • A Message from the President
 • ICSW Europe General Assembly
 • ICSW Europe Board Meeting in Berlin
 • New ICSW Europe Member
 • Applications for Support
 • Social Platform´s General Assembly 2016
 • ENSACT
 • European Accessibility Act
 • World Social Work Day
 • Conferences/Expert Meetings
 • Useful Links
 • Colophon

Zborník príspevkov z konferencie Nenásilne o násilí - Hovorme o právach v PDF (2016)

máj 19 2016

Zborník príspevkov z konferencie s titulom Nenásilne o násilí - Hovorme o právach, ktorá sa konala dňa 23. marca 2016 v Mestskom úrade v Nitre.

Publikace: Specifika systému poskytování péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami v České republice a ve Švýcarsku, 2016 (PDF)

feb 3 2016

Autori: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Hanuš
Studie byla vydána v rámci realizace projektu „Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifi ckými potřebami“ (PF 168).
Pro růst kvality a hledání inovací je vždy dobré, pokud se může daná služba nebo systém porovnat s obdobnou službou nebo systémem. Zástupcům poskytovatelů sociálních služeb v České republice tento benefi t již několik let přináší spolupráce s partnery ze švýcarské organizace CURAVIVA Schweiz.

Již první setkání, které proběhlo v rámci studijních cest do Švýcarska, ukázalo, že problematika poskytování sociálních služeb (ve smyslu sociální a zdravotní péče) osobám trpícím různými druhy demencí je velmi podobná v obou srovnávaných zemích. A to i přesto, že na rozdíl od České republiky jsou ve Švýcarsku významné rozdíly v podmínkách pro poskytování sociálních služeb osobám s demencí i mezi jednotlivými kantony. Zatímco vlastní poskytování, jednotlivé techniky, inovace a technická řešení prostor sociálních služeb přinášely okamžité inspirace pro přenos do České republiky, oblast fi nancování přinesla sice podporu v našich snahách o důkladné rozkrytí fi nančních toků při fi nancování sociálních služeb, ale zároveň i smutek, neboť systém fi nancování těchto služeb ve Švýcarsku se do České republiky přenést (snad jen prozatím) nedá.

Publikace: Stacionární péče o osoby s demencí ve Švýcarsku, 2016 (PDF)

feb 2 2016

Autori: Henny Messerli & Benno Meichtry
Studie byla vydána v rámci realizace projektu „Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifi ckými potřebami“ (PF 168).
V souvislosti s demografi ckým vývojem a prognózami vedoucími ke zvyšování průměrné délky života se očekává nárůst chronických onemocnění stejně jako nárůst onemocnění demencí. Na konci roku 2014 žilo ve Švýcarsku 8 237 000 obyvatel, z toho 17,8 % starších 65 let (Spolkový statistický úřad, 2015).

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 v PDF

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. marca 2013 v Poprade.

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet (Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti) v PDF (2011)

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet
„Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti“ je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011.

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet (Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien) v PDF (2012)

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet „Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien“ je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 22. - 23. marca 2012 v Poprade.

Zborník z konferencie Sociálno-patologické javy a ich vplyv na život, Bratislava, 2015 (PDF)

jan 22 2016

HETTEŠ, M. – MATEJOVIČOVÁ, R. – ŠKORECOVÁ, O. 2015. Sociálno-patologické javy a ich vplyv na život. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety. 155 s. ISBN 978-80-8132-147-4
Konferencia sa konala 14. novembra 2015 v Bratislave. Jej organizátormi boli Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, Bratislava, n. o. a Klub absolventov (Alumni) VŠZSP sv. Alžbety.

Zborník Vzťahové pasce na pracoviskách v SR, Bratislava, 2014 (PDF)

jan 19 2016

RITOMSKÁ, M., URBAN, O., UHLÁRIKOVÁ, E.: Zborník 2014, Vzťahové pasce na pracoviskách v SR. 1. vydanie. Bratislava, 2015, 71 strán. ISBN: 978-80-971872-3-1. EAN: 9788097187231.


2. medzinárodná konferencia o MOBBINGU - neredukovateľné ľudské práva - stop neľudskému správaniu v medziľudských vzťahoch, sa konala 12.11.2014 v Košiciach. Organizátorkou a producentkou konferencie bola poslankyňa NR SR JUDr. Mária Ritomská

Zborník Multiodborová kooperácia v zdravotníctve, Vysoké Tatry, 2015 (PDF)

jan 19 2016

Zborník príspevkov z konferencie Multiodborová kooperácia v zdravotníctve. Zborník bol zostavený autorským kolektívom Iveta Lazorová, Lukáš Kober. Konferencia sa konala 25. – 26. 09. 2015 v Novom Smokovci.


ICSW Global Cooperation Newsletter, October - November 2015, PDF

jan 12 2016

Content of Newsletter October 2015
- Feature article. The post-2015 World – Implications for Social Development
by Clem McCartney
- The value of care and domestic work: why the gender gap matters
by Eloïse Leboutte and Ignacio Socias
- UN adopts landmark resolution on principles for sovereign debt restructuring
- Useful resources and links—the find of the month

Content of Newsletter November 2015
Feature article:
- What Kind of International Support for Social Protection Floors?
by Barry Herman
- Inter-Agency collaboration on social protection: heated discussions, some practical outcomes and a quest for new vigor by Sergei Zelenev
- Parliamentarians to galvanize action on climate change
- Useful resources and links – the find of the month

Zborník Edukácia a tvorivosť v reklame, Nitra, 2013 (PDF)

jún 2 2015

Recenzovaný zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 5. 4. 2013 v Nitre.
Editori: Mgr. Györgyi Kapusta, PhD., Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

Zborník z konferencie Sexualizácia mediálneho priestoru, Nitra, 2009 (PDF)

máj 29 2015

Konferencia Sexualizácia mediálneho priestoru sa konala 5.11.2009 v Nitre. Publikácia bola podporená projektom UGA III/8/2009 Výrazovo-semiotické kontexty erotického motívu v reklame z aspektu marketingovej komunikácie.


Zborník z konferencie Harm Reduction - Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách (PDF, 2014)

apr 24 2015

Predkladáme vám zborník z odbornej medzinárodnej konferencie s názvom Harm Reduction. Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách, ktorá sa konala 19. 11. 2014 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre. Združenie STORM bolo hlavným organizátorom podujatia.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!