Medzinárodný deň pôrodnej asistentky „100 rokov pokroku“

máj 5 2022

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si ako člen Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek (ICM), ktorá začínala ako Medzinárodná únia pôrodných asistentiek v Belgicku, pripomína storočie založenia medzinárodnej organizácie a spolupráce pôrodných asistentiek vo svete a to témou, ktorá presne špecifikuje toto výnimočné výročie „100 rokov pokroku“. Dnes počas Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek si pripomíname 100 rokov spolupráce, ale zároveň si pripomíname 20 rokov od založenia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek ako jedinej samosprávnej stavovskej organizácie, ktorá združuje registrované sestry a registrované pôrodné asistentky na Slovensku.

Od roku 2008, kedy bol s ICM založený Globálny program pôrodnej asistencie – ktorý predstavuje viac ako 1 milión pôrodných asistentiek na celom svete – UNFPA (Populačný fond Organizácie spojených národov), podporuje prácu pôrodných asistentiek vo viac ako 120 krajinách. Pôrodné asistentky si plnia svoje povinnosti tvárou v tvár klimatickým zmenám. Pomáhali ženám bezpečne porodiť aj v čase veľkých záplav v bangladéšskej nemocnici, aj pod mostom po hurikáne v Hondurase, ako aj v ruinách zemetrasením zničeného Haiti. Pôrodné asistentky ohrozili svoje vlastné životy, keď pomáhali budúcim matkám počas pandémie COVID-19 a prepuknutia eboly. Premenili svoje vlastné domovy v Jemene – kde funguje len 50 % zdravotníckych zariadení – na provizórne pôrodnice, poskytovali starostlivosť utečencom a migrantom a pracovali pod hrozbou militantných skupín aj vo vojnou sužovanej Ukrajine.

Hoci si každý pod pojmom pôrodná asistentka vybaví osobu podporujúcu ženu pri pôrode, dokážu toho oveľa viac. Okrem poskytovania predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti poskytujú služby plánovaného rodičovstva a skríning rakoviny prsníka a krčka maternice. V prípade potreby môžu vykonávať aj základnú pohotovostnú pôrodnícku starostlivosť. Prostredníctvom poradenstva a informácií môžu pomôcť predchádzať mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, podporovať obete rodovo podmieneného násilia a poskytovať služby reprodukčného zdravia dospievajúcim.

Správa UNFPA, ICM a Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2021 o stave pôrodnej asistencie na svete odhalila, že ak by vlády investovali do pôrodných asistentiek, do roku 2035 by sa mohlo zachrániť až 4,3 milióna životov ročne, čo je počet, ktorý zahŕňa úmrtia matiek, novorodencov a mŕtvo narodené deti. Táto skupina prevažne ženských zdravotníckych pracovníkov by mohla uspokojiť 90 % potrieb v oblasti reprodukčného zdravia a zabrániť 65 % úmrtí matiek a novorodencov. Napriek tomu svet čelí globálnemu nedostatku pôrodných asistentiek, ktorých chýba 900 000, Slovensko nevynímajúc. Na Slovensku máme len 1910 pôrodných asistentiek a ich počet, tak ako u sestier, rapídne klesá.

Prínos pôrodných asistentiek k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorými sú zníženie úmrtnosti matiek a zabezpečenie univerzálneho prístupu k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a univerzálneho zdravotného pokrytia, nemožno podceňovať. Pôrodné asistentky už desaťročia posilňujú systémy primárnej zdravotnej starostlivosti a v nasledujúcich desaťročiach budú zohrávať zásadnú úlohu v zdraví a pohode žien, detí a dospievajúcich.

Zdroj: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 38 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!