Rómovia potrebujú usmerniť

máj 8 2012

Na Slovensku, členskom štáte Európskej únie, je jedným z najväčších sociálnych problémov integrácia podstatne veľkej rómskej etnickej menšiny s miestnymi obyvateľmi. Rómovia majú úžasný temperament a iskru. No bez správneho usmernenia svojich životov a emócií vznikajú nezhody medzi nimi samotnými aj s miestnymi obyvateľmi. Mnoho humanitárnych organizácií vynakladá obrovské úsilie v tejto oblasti pokúšajúc sa redukovať predsudky a vychovávať mladú generáciu na oboch stranách, dúfajúc v ich spolunažívanie a pracovanie bok po boku.

Rómske komunitné centrum v Lipanoch - športové hryRómske komunitné centrum v Lipanoch - športové hry

Rómske komunitné centrá pod záštitou Arcidiecéznej charity Košice sa snažia o komplexné riešenie problému plnohodnotného uplatnenia Rómov v živote a v spoločnosti, a to prostredníctvom pravidelne sa opakujúcich činností i jednorazových aktivít.

Rómske komunitné centrum v Lipanoch rozvíja viacero aktivít pre rozvoj miestnej komunity Rómov. Na základe vzdelávania rómskej komunity sa tak snaží o celkové zlepšenia kvality jej života, sociálnej situácie i celkového spoločenského postavenia. Pracovníci sa venujú ako deťom, tak i dospelým cez rôzne kurzy remeselných prác, ale tiež ich učia schopnosti dobre hospodáriť a viesť domácnosť. Pre deti sú organizované rôzne podujatia, diskotéky, krúžky, jednoducho, aby sa mohli kultúrne vyžiť a pritom byť vedení k správnemu ponímaniu životných hodnôt.

Rómske komunitné centrum v Lipanoch - desiataRómske komunitné centrum v Lipanoch - desiata
Rómske komunitné centrum v Stropkove vzniklo na základe potrieb rómskych spoluobčanov, ich zlej sociálnej a duchovnej situácie, čo si ako prvá všimla rehoľná sestra Bernadeta a vtedajší miestny kňaz, ktorí sa o založenie centra zaslúžili. Rovnako je táto pomoc namierená na aktívne a kvalitné trávenie voľného času rómskych detí, rozvíjanie ich talentu i vedenie dospelých k zodpovednému prístupu voči sebe, svojej rodine, i druhým.

Rómske komunitné centrum v Lipanoch - dvorRómske komunitné centrum v Lipanoch - dvor

Život v centre spoločnosti

Pracovníci RKC kladú veľký dôraz na vzdelávanie, podnecujú rodičov, aby podporovali deti vo vzdelávaní, nakoľko je významnou cestou k zlepšeniu podmienok ich budúceho života.

Cieľom celej činnosti RKC je snaha o zlepšenie života Rómskej komunity, ako aj odstraňovanie predsudkov, nepochopenia a zlého obrazu majority o tejto menšine, snaha o zlepšenie komunikácie medzi týmito dvomi skupinami navzájom.

Rómske komunitné centrum v Lipanoch - krstRómske komunitné centrum v Lipanoch - krst

Je dôležité búrať bariéry, ktoré boli vystavané a ukázať, že keď chceme, tak môžeme.

Autorka článku: Ivana Pástorová

Viac informácií na www.charita-ke.sk

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!