Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, 2014 (PDF)

mar 24 2015

Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice 16. 5. - 18. 5. 2014.
Vydaly: © Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a MSD s.r.o. Brno ve spolupráci se sekcí psychologie zdraví ČMPS
Editor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Úvodní slovo

Loni, tj. v roce 2013, jsme společně oslavili dvě výročí: 25 let existence Sekce psychologie zdraví při Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) a 20. výročí konání pravidelných konferencí sekce Psychologie zdraví při ČMPS ve Vernířovicích u Šumperka. Letos se koná už 21. konference.

V roce 2012 jsme začali vydávat Sborník abstrakt sdělení z konference Psychologie zdraví ve Vernířovicích. Letos tedy vychází třetí sborník abstrakt, který připravil Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové ve spolupráci s MSD s.r.o. v Brně.

Toto třetí vydání Sborníku abstrakt sdělení je součástí národní konference sekce Psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí konané 16. - 18. 5. 2014 jako vždy ve Vernířovicích.

Při přihlašování k aktivní účasti byli zájemci i letos požádáni, aby doplnili do přihlášky také abstrakt svého sdělení se zavedenou strukturou, povinnou pro sdělení empirické povahy. V případě sdělení přehledové povahy daná struktura pochopitelně povinná není. Abstrakty sdělení byly posouzeny vybranými recenzenty a schválené příspěvky byly zařazeny do programu konference i do Sborníku abstrakt sdělení.
Sborník je rozdělen do dvou základních částí: v první jsou zařazeny abstrakty referátů (abecedně podle příjmení jejich autorů). Ve druhé části pak abstrakty workshopů. V abstraktech je uváděno pracoviště prvního, hlavního autora. Obě části jsou doplněny abecedním rejstříkem autorů s kontaktními údaji.

Za výbor Sekce psychologie zdraví ČMPS
Vladimír Kebza, Bohumil Koukola, Jiří Mareš
garanti odborného programu konference

OBSAH

Úvodní slovo: V. Kebza, B. Koukola, J. Mareš

Abstrakta referátů
Biolek, M.: Možnosti zlepšování paměťového výkonu metodou loci

Březinová, K., Hacklová, R.: Využívání lékařské péče, zdravotní charakteristiky a rodinný status

Hátlová, B., Louková, T., Wedlichová, I., Adámková Ségárd, M.: Aktivní životní styl a jeho vliv na osobnost seniorů starších 65 let

Hodačová, L.: Vliv rodiny na životní spokojenost českých dětí

Hradilová, K.: Zdravý životní styl sester v různých pracovních podmínkách

Jeleník, A.: Subjektívne prežívanie telesných symptómov a subjektívna pohoda v kontexte psychosomatiky

Kebza, Vl.: Spolupráce Sekce psychologie zdraví ČMPS s EHPS a EFPA

Kirchner, J., Šafář, M., Marešová, R.: Postgraduální akreditované studium v oblasti psychologie sportu

Kopčáková, J., Brindová, D., Dankulincová Veselská, Z., Madarasová Gecková, A.: Aktuálny pohľad na prebiehajúci zber HBSC dát na Slovensku v oblasti majoritnej, sociálne a zdravotne znevýhodnenej mládeže

Koukola, B.: Ještě jedno ohlédnutí za 25. výročím vzniku sekce Psychologie zdraví ČMPS a za dvacetiletým výročím konání pravidelných konferencí Psychologie zdraví ve Vernířovicích a v Jeseníku

Libosvárová, K.: Vliv hudby na subjektivní odhad rychlosti

Lichtenberg-Kokoszka, E. Prenatální období života jako základ pro rozvoj zdraví

Mareš, J.: Humor u seniorů – jeden z aspektů pozitivního přístupu ke stáří

Mareš, J.: Intervence zlepšující kvalitu života u seniorů

Pelcák, S., Pelcáková, R.: Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu

Selko, D.: K životnému štýlu a behaviorálnym rizikám externých študentov sociálnej práce

Slezáčková, A., Humpolíček, P., Malatincová, T.: Kognitivní, emocionální a sociální determinanty subjektivního zdraví

Smékal, Vl.: Vliv chápání cesty životem na kvalitu života

Stecz, P.: Religious coping with illness and emotional functioning facing the hospitalisation and early rehabilitation in THR

Šimíčková-Čížková J., Pavlas I., Vašina, B.: Malý a velký optimismus a sebevědomí

Štětovská, I.: Proměny profesní zátěže učitele v kontextu času

Vachkova, E., Mareš, J., Ježek. S.: Psychometrické vlastnosti nového specifického dotazníku hodnotícího kvalitu života těhotných žen

Wojaczek, M.: Komunikace rodičů s dítětem v prenatálním období života jako součást budování vazby

Abstrakta workshopů
Slezáčková, A.: Body Tambura – slibný nástroj pro celostní muzikoterapii

Svoboda, J.: Vedení klienta k uchopení dispozic a řešení problému

Škobrtal, P., Bazínková, E.: Stresový profil a možnosti jeho využití v praxi


Editor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Recenzenti:
PhDr. Radim Badošek, Ph.D.
Prof. Vladimír Kebza, CSc.
Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Vydaly: © Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a MSD s.r.o. Brno ve spolupráci se sekcí psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti
Vydání: tištěná verze a elektronická verze na CD-ROM
ISBN 978-80-7392-232-0
PrílohaVeľkosť
Sbornik_abstrakt_Vernirovice_2014.pdf885.95 KB