Pohybová metoda Therasuit

máj 16 2013

Therasuit je pohybová metoda, která je cílená na odstraňování pohybových problémů u lidí s dětskou mozkovou obrnou a jinými podobnými diagnózami. Tato metoda je postavena na speciálním obleku Therasuit, který vznikl v rámci kosmického výzkumu a umožňuje díky mnoha speciálním úponům individuální zapojení, či naopak vypojení chybně fungujících svalových skupin. Dále se využívají univerzální cvičební jednotky, tzv. „klece“, kde klienti cvičí podle svého zdravotního stavu. Jednak posilují oslabené a špatně fungující svaly, trénují pohyby, jejichž syntézou pak vznikne například krok, nebo jsou upnuti systémem pružných lan v prostoru a trénují stabilitu a pohyb ve vzpřímené poloze. Součástí klecí jsou také kolejnice, díky kterým můžou klienti v obleku a v závěsu zkoušet chodit nebo lézt. Jde o celostní přístup, který se zaměřuje na zvýšení pohybové nezávislosti.

Historie
Prameny této terapie se nachází v Rusku. Zde byla používána pro kosmonauty, kteří trávili dlouhou dobu v kosmu ve stavu beztíže a nedostatek gravitace měl negativní dopad na trofiku jejich svalů a na vznik osteoporózy.
V roce 1990 byl oblek poprvé použit u dětí s mozkovou obrnou. O sedm let později byl představen v USA a v roce 2002 byl tento oblek vylepšen, patentován a registrován u FDA (US Food and Drug Administration – Úřad pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států amerických, pozn. redakce) jako Therasuit. O vznik Therasuit se zasloužili Izabela a Richard Koscielny, původem z Polska. Oba jsou fyzioterapeuty a rodiči dvou dcer. Starší z nich se narodila s diagnózou dětské mozkové obrny a možná právě proto se manželé Koscielny snažili najít tu nejlepší metodu, kterou by mohli svojí dceři život co nejvíce zkvalitnit.

Therasuit oblek
Therasuit je měkký, proprioceptivní oblek, který tvoří vnější podpůrnou kostru pacientům s neurologickými poruchami. Je tvořen čepicí, vestou, šortkami, chrániči kolen a speciálně upravenou obuví. Jednotlivé části obleku jsou vzájemně propojeny elastickými gumičkami. Pomocí systému elastických gum se staví klientovo tělo co nejblíže normálu. Zlepšuje držení těla a správnou funkci posturálních svalů. To umožňuje klientovi naučit se správné pohybové vzory nebo opravit ty již získané, špatné. Pomocí tlaku obleku dochází k hluboké propriocepci kloubů, svalů a vazů. Tím je ovlivněn svalový tonus, rovnováha a postavení těla v prostoru.

Therasuit poskytuje externí stabilizaci, která vytváří plynulejší a koordinovanější pohyb. Jedinečnost této metody v podstatě spočívá v intenzivním, individuálním posilování neurologických klientů, kteří mají díky své diagnóze omezenou pohyblivost. Therasuit neprovádí pohyb za jednotlivce, pouze mu napomáhá ho vytvořit za jeho menšího úsilí. Therasuit rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, lezení, vzpřímený sed, stání i chůzi.

Univerzální cvičební jednotka – ,,klec“
Klec je opatřena pružnými lany, kladkami a kolejnicí. Tato zařízení dávají „kleci“ velkou variabilitu jejího použití. Pomocí kladek pacienti posilují s různým stupněm odporu podle jejich svalových možností. Pružná lana cvičícího udržují ve vzpřímené poloze a pomáhají aktivovat vestibulární aparát. Klec je opatřena kolejnicí, kde si za podpory pásem osvojují první krůčky v odlehčení.

Výhody Therasuit
- Poskytuje externí stabilizaci těla
- Normalizuje svalový tonus
- Podporuje slabé svaly
- Podporuje rozvoj hrubé a jemné motoriky
- Zlepšuje hustotu kostí
- Ovlivňuje vestibulární aparát
- Zlepšuje prostorové vnímání
- Zlepšuje rovnováhu a koordinaci
- Snižuje nekontrolovatelné pohyby (ataxii a atetózu )

Indikace Therasuit
- Dětská mozková obrna
- Spasticita
- Hypotonie
- Pacienti po cévní mozkové příhodě
- Traumatická poranění mozku
- Poranění míchy
- Neuromuskulární poruchy
- Ataxie
- Atetóza

Kontraindikace Therasuit
- Těžká skolióza
- Subluxace kyčle nad 50 %
- Onemocnění srdce
- Dekompenzovaná epilepsie
- Hydrocefalus (VP shunt)
- Cukrovka (dekompenzovaná)
- Onemocnění ledvin
- Vysoký krevní tlak

Therasuit ve světě
Tato metoda je ve světě zcela přístupná. V současné době existuje více než 245 klinik po celém světě a bylo zde proškoleno přes 2000 terapeutů.

Therasuit ALKA
ALKA, o. p. s., byla první, kdo terapii Therasuit začal v České republice poskytovat. Příbramskou Alku navštívila Izabela Koscielny, lektorka a zakladatelka této metody, již v roce 2011, aby v této pohybové metodě odborně proškolila terapeuty; před koncem roku 2011 také proběhl předpilotní provoz u dvou klientek.
V roce 2012 Koscielny ve školení pokračovala a u vzorku pacientů ukázala kompletní diagnostiku klienta a pomohla pro ně sestavit individuální cvičební programy. Od března 2012, kdy společnost zahájila pilotní provoz, veškeré terapie pečlivě dokumentuje. Cílem pilotního provozu je vytvořit odbornou studii, díky níž bude ALKA usilovat o zařazení metody do částečných úhrad ze zdravotního pojištění a do sociálních služeb.
Terapie probíhají ve třítýdenních blocích. Před zahájením každé terapie pacient projde vstupním vyšetřením, kde ho prohlédne rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, speciální pedagog a sociální pracovník. Na základě výsledků je sestaven pro každého cvičence rehabilitační individuální plán.
Klienti cvičí zpravidla tři týdny 3–4 hodiny denně. Každému cvičení předchází důkladné prohřátí svalů a masáž. Po těchto úvodních procedurách se klient oblékne do obleku a začíná posilovat různé svalové skupiny podle svých potřeb. Postupujeme od jednodušších cviků ke složitějším a od polohy těla v horizontále do vertikály. Po cvičení se zařazuje relaxace. Po zakončení cvičebního bloku opět následuje kontrolní měření týmem.
Po každém bloku je nutná pauza 3–4 měsíce a pak se intenzivní terapie opakuje podle potřeby do dosažení optimálního stavu. V přestávce mezi jednotlivými cvičebními bloky klienti pokračují ve cvičení doma, kdy každý z nich dostane popsané cviky i s fotodokumentací. Vytrvalost a spolupráce rodiny jsou velice důležité.
Zaznamenali jsme v průběhu několika měsíců pilotního provozu mnoho úspěchů. Všechny nás těší, když šestiletá holčička před našima očima udělá své první samostatné krůčky nebo když vozíčkář začne na krátké vzdálenosti používat berle. Dopady terapie jsou však v důsledku podstatně širší než jen zlepšení motorických dovedností, protože zároveň dochází k rozvoji myšlení, řeči, zvyšování úrovně sebeobsluhy, a tím k výrazným posunům v sociálních kompetencích klientů.

Simona Černá, DiS.
odborná vedoucí terapie Therasuit a fyzioterapie
Další informace o metodě Therasuit získáte na www.therasuit.cz nebo emailové adrese kancelar@alkaops.cz

(Článok bol publikovaný v časopise Sociální služby, v čísle 12/2012)


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně.

______________________________

Odborný časopis Sociální služby - 12/2012

Odborný měsíčník Sociální služby je nejrozšířenějším periodikem v oblasti sociálních služeb v České republice. Jeho vydavatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR), největší profesní organizace sdružující poskytovatele všech typů a druhů sociálních služeb v ČR. Její členskou základnu v současnosti tvoří více než 720 organizací, což znamená přes 1600 registrovaných služeb.

Časopis Sociální služby vznikl v roce 2009 transformací dosavadního Zpravodaje APSS ČR. Vychází desetkrát ročně na 36-48 stranách formátu A4 v nákladu 3500-4000 kusů pro cca 16 000 čtenářů z řad poskytovatelů, zřizovatelů i uživatelů sociálních služeb, představitelů veřejné správy, studentů i pedagogů vysokých škol jak v České republice, tak na Slovensku.

Více informací lze získat na webových stránkách http://www.socialnisluzby.eu a http://www.apsscr.cz.

Objednávky pro členské organizace APSS ČR vyřizuje přímo vydavatel nebo redakce na adrese: Kotnovská 137, 390 05 Tábor, Česká republika, tel./fax: +420 381 213 332, mobil + 420 606 751 156 nebo +420 606 832 551, e-mail: redakce@apsscr.cz.