Ageismus – seriál o věkové diskriminaci v ČR (druhý díl). Příčiny ageismu a věkové diskriminace

máj 17 2011

V prvním díle našeho seriálu jsme si obecně představili koncept ageismu jako ideologie, z které vyvěrá věková diskriminace. Podtrhli jsme, že se nejedná o problém výhradně seniorů, i když právě ve vyšších věkových skupinách je tento fenomén rozšířenější a má závažnější důsledky. V této části se zaměříme na jeho nejvýznamnější příčiny. Ageismus je natolik komplexní, že nelze identifikovat jedinou či nejzávažnější příčinu. Některé z nich se vyskytují samostatně, některé působí společně a jejich důležitost se vzájemně posiluje.

Súčasne aspekty chudoby v Slovenskej spoločnosti

apr 29 2011

Actual aspects of poverty in a Slovak society
Slavomír Laca
Abstrakt: Chudobu možno chápať ako výraz extrémnej nerovnosti, lepšie povedané ako odstup od určitej časti populácie nielen od bohatých, ale aj od celého zvyšku populácie. V súčasnom svete sa nerovnosť a chudoba neustále vytvárajú a roztržka medzi bohatstvom a chudobou narastá ako v globálnom, tak aj v národnom meradle. Cieľom nášho článku je priblížiť pohľad na chudobu v kontexte súčasnej doby ako na závažný problém, ktorý sa dotýka celej spoločnosti. Zároveň chceme poukázať na stav sociálno-ekonomickej nerovnosti v slovenskej spoločnosti. V článku sa zameriame na dopad chudoby nielen pre jednotlivca, ale aj pre jednotlivé skupiny, a na možnosti zmiernenia existujúcej chudoby. Chudoba je sociálno-ekonomický fenomén, ktorý sprevádza ľudskú spoločnosť azda od jeho zrodu.
Kľúčové slová: Chudoba, sociálne vylúčenie, sociálna nerovnosť, sociálna politika, sociálna exklúzia, Slovenska republika.

Chcete sa stať vychovávateľom? Problematika výcviku vodiacich psov

apr 29 2011

„Viesť nevidiacu osobu je asi najnáročnejšia práca, akú ľudský tvor vyžaduje od akéhokoľvek zvieraťa.“
Bruce Johnson,
odborník v problematike výcviku vodiacich psov

Vodiaci pes je v každej krajine právom obdivované zviera, ktoré poskytuje pomoc človeku so zrakovým postihnutím v oblasti mobility. Šteniatka pre túto prácu sa rodia v špecializovaných chovoch, ktoré majú za úlohu produkovať geneticky vhodných psov. Základom úspešného výcviku je správna socializácia a výchova týchto psíkov hneď od narodenia, ktoré zabezpečia psovi predpoklady pre zvládnutie tohto náročného výcviku.

Publikácia: Abeceda psychológie - Mariana Račková

apr 4 2011

Autorka: Račková, Mariana: Vybrané kapitoly zo psychológie. Abeceda psychológie pre technikov. Košice : TUKE, Katedra spoločenských vied, 2010. 123 s. ISBN 978-80-553-0526-4.

Vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly zo psychológie. Abeceda psychológie pre technikov je určená hlavne poslucháčom technického univerzitného štúdia a slúži pre potreby edukačnej práce na TUKE, ako doplnkový učebný materiál. Študenti navštevujúci predmet psychológia v predkladanej učebnici nájdu vybrané kapitoly zo všeobecnej a sociálnej psychológie, ako aj zo psychológie osobnosti. Učebnica je koncipovaná ako základný učebný text a obsahuje základné informácie zo psychológie ako spoločenskej vedy, ktorá skúma osobnosť človeka.

Publikácia: Organizačné správanie: od teórie k aplikácii v praxi – Zuzana Birknerová

apr 4 2011

Organizačné správanie sa zaoberá správaním sa ľudí v pracovnom procese, ktorý prebieha v inštitúciách. Snaha pochopiť správanie ľudí a adekvátne na neho reagovať, úzko súvisí s úspešnosťou manažérov a ďalších pracovníkov v organizácii.

Interpersonální a intrapersonální konflikty a jejich řešení

apr 3 2011

Každé setkávání s lidmi a komunikace s nimi s sebou nese výměnu názorů, postojů a stanovisek, dokonce i nálad. Individualita každého z nás naznačuje, že se naše názory, postoje a představy mohou značně lišit. Ve chvíli, kdy se střetnou dvě představy, zájmy či dva postoje, vzniká konflikt. Jeho intenzita i délka trvání mohou být velmi různé.

Zborník z konferencie Psychológia zdravia v praxi, Bratislava, 2008 (PDF)

apr 3 2011

Príhovor editora

Vážené kolegyne, kolegovia – záujemcovia o psychológiu zdravia, máte v rukách zborník z tretej celoslovenskej konferencie sekcie PZ SPS pri SAV s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 15. mája 2008 v priestoroch DFN v Bratislave. Postupne sa napĺňa snaha vytvoriť na Slovensku tradíciu, diskusné fórum na stretávanie sa odborníkov pracujúcich v oblasti psychológie zdravia, najmä zlepšiť informovanosť v tejto oblasti. Pôvodný zámer konferencie bol orientovaný na uplatnenie PZ v jednotlivých oblastiach nášho života, najmä zdravotníctva.

Občianska vojna alebo občiansky rozvod?

mar 28 2011

Sudán - najväčšia africká krajina a jeden z prioritných štátov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci sa pripravuje na udalosť, ktorá môže zmeniť jeho mapu. Na základe mierovej dohody, ktorá v roku 2005 ukončila vyše 20-ročnú občiansku vojnu medzi sudánskym severom a juhom, sa má v januári v referende rozhodnúť o rozdelení krajiny. Hoci by to nebola úplne prvá zmena hraníc v Afrike od skončenia kolonializmu, rozpad štátov a vytváranie nových nebýva jednoduché nikde vo svete.

Nie je chudoba ako chudoba

mar 28 2011

Rozhovor s Mariánom Čaučíkom, členom predsedníctva Platformy mimovládnych rozvojových organizácií a riaditeľom Dobrej noviny.

Slovenskí učitelia učia kenských využívať počítače

mar 28 2011

Počas dvoch júnových týždňov navštívila dve školy v oblasti Kasigau na juhu Kene päťčlenná výprava zo Slovenska. Jej členovia - tri učiteľky zo Základnej školy v Bošanoch, manažér spoločnosti Microsoft a projektový manažér Nadácie Pontis - učili miestnych učiteľov používať informačné technológie vo vyučovaní. Naučili ich napríklad prácu s programom PowerPoint.

Snažili sme sa motivovať ľudí, aby sa vrátili domov

mar 28 2011

Problémom na Haiti nebolo len zemetrasenie. Je to najchudobnejšia krajina Latinskej Ameriky, ktorá potrebuje rozvojovú pomoc. Pripomína Marek Soós z ADRA Slovensko po vyše štvormesačnom pôsobení na Haiti.

Ján Rusnák: Prečo treba v Južnom Sudáne technické školy?

mar 28 2011

Školiace centrum zamerané na solárne technológie, vodu a sanitáciu v Južnom Sudáne sa môže zdať na prvý pohľad ako zvláštna myšlienka v krajine, ktorá je v situácii Južného Sudánu.
Južný Sudán je krajina po dlhoročných vojnových konfliktoch. Zostala bez ciest, infraštruktúry a s množstvom problémov. Úroveň dostupnosti základných potrieb obyvateľstva stále nie je ideálna, ale väčšiu časť roka ľudia netrpia hladom, majú aký-taký prístup k pitnej vode (často kilometre od obydlia a na jednu funkčnú pumpu môže pripadať veľký počet ľudí) a prístup k základnej zdravotnej starostlivosti (často viac dní cesty od domova). Vláda Južného Sudánu je mladá a formuje sa pomaly, ale na dlhej ceste transformácie krajiny je vidieť viacero pozitívnych krokov.

Fair Trade makadamiové orechy cez slovenského distribútora

mar 28 2011

Wundanyi je ako kenská Tatranská Lomnica. Mestečko s asi štyritisíc obyvateľmi v horách Taita na juhu Kene leží na odbočke z hlavného cestného ťahu medzi prístavnou Mombasou a hlavným mestom Nairobi. Práve odtiaľto – z terasovitých políčok na vysokých svahoch – sa aj na Slovensko dovážajú pre mnohých stále neveľmi známe makadamiové orechy.

Moldavsko: Vodovod pre dedinu Dezghinja

mar 28 2011

Pitná voda, ktorá na Slovensku tečie priamo z vodovodných kohútikov a ktorou sa dokonca i splachuje, vo väčšine krajín sveta nie je samozrejmosťou. V Moldavsku, najchudobnejšej krajine Európy, mala začiatkom tisícročia prístup k pitnej vode približne tretina ľudí. Cieľ moldavskej vlády zvýšiť do roku 2010 podiel obyvateľstva s prístupom k pitnej vode na viac ako polovicu a do roku 2015 na 65% pomáhajú plniť aj Slováci.

Magna dáva deťom šancu narodiť sa bez vírusu HIV

mar 28 2011

Kambodža, jedna z najchudobnejších krajín Ázie, sa stále spamätáva z občianskych konfliktov a dlhodobej hospodárskej stagnácie. Viac ako tretina obyvateľov žije pod hranicou chudoby a 15-20% obyvateľstva v extrémnej chudobe. Kambodža zároveň patrí ku krajinám s najväčším výskytom HIV v Ázii.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!