Zborník príspevkov z odbornej konferencie ,,Inklúzia sociálne vylúčených a modely fungovania nízkoprahových zariadení na Slovensku" v PDF (26.október 2010)

jan 25 2011

Recenzenti zborníka: Ing. Mgr. Juraj Barát, Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.
Vydavateľ: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Bratislava 2010
ISBN: 978-80-970578-2-4

Obsah

Predstavenie Depaul Slovensko a Depaul International
Ing. Mgr. Juraj Barát / Depaul Slovensko, n.o.

Dvadsaťročné skúsenosti s budovaním nízkoprahových zariadení v Írsku
Kerry Anthony, MBE / Depaul Ireland

Depaul Ireland a práca s klientmi zneužívajúcimi alkohol
Wendy Crampton, Senior Services Manager / Depaul Ireland

Modely riešenia bezdomovectva na Slovensku a výber dobrej praxe zo zahraničia
Bc. Zuzana Banašová a Mgr. Peter Kadlečík / Proti prúdu, o.z.

Mosty z chudoby
PhDr. Judita Varcholová / Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

Otázky chudoby a miestna komunita
Doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD

Správa o zriaďovaní a poslaní sociálnych klubov
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD / Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach

Vincentské cnosti ako modely prístupu v nízkoprahovom zariadení
Mgr. Marián Gliganič / Depaul Slovensko, n.o.

Bezdomovectvo rodín
Ing. Mgr. Katarína Hulmanova / Fórum kresťanských inštitúcií

PrílohaVeľkosť
Depaul_zbornik_konferencia_2009.pdf6.54 MB