Občiansky sektor adresoval vláde SR výzvu k poskytovaniu humanitárnej pomoci Ukrajine

feb 27 2022

Platforma Ambrela, združujúca 28 významných humanitárnych a rozvojových organizácií v SR, podrobne sleduje situáciu, ako aj potreby na Ukrajine, a vyjadruje solidaritu s obyvateľkami a obyvateľmi nášho východného suseda. Priama vojenská invázia, ktorá sa vo štvrtok 24. februára 2022 začala, znamená pre obyvateľstvo Ukrajiny deštrukciu, množstvo mŕtvych, zranených a aj veľké počty ľudí na úteku.
V tejto situácii vieme využiť naše odborné kapacity a poskytnúť pomoc tým, ktorí to potrebujú. Práve preto sme v rámci Pracovnej skupiny Ambrely pre humanitárnu pomoc (PS HP) okamžite pripravili a zaslali výzvu vláde SR (konkrétne predsedovi vlády, Eduardovi Hegerovi, a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ivanovi Korčokovi) k téme poskytovania humanitárnej pomoci Ukrajine.

Ako dlhoročný partner MZVaEZ SR v oblasti humanitárnej pomoci preto vyzývame vládu SR, aby vyčlenila finančné prostriedky na priamu humanitárnu intervenciu. Zároveň chceme týmto vyjadriť podporu vláde SR a podať pomocnú ruku pri poskytovaní humanitárnej pomoci na Ukrajine, či hraničných priechodoch medzi SR a Ukrajinou. Hneď niekoľko členských organizácií Ambrely dlhodobo pôsobí na Ukrajine priamo alebo v spolupráci s lokálnymi partnermi (vrátane regiónu Donbas), a v súčasnosti sústreďuje svoje sily aj na hraničnú asistenciu – vzhľadom na očakávaný príchod väčšieho množstva ľudí.

V rámci výzvy vláde SR navrhujeme zvážiť použitie takých nástrojov humanitárnej pomoci, ktoré budú dostatočné rýchle, efektívne, a zároveň budú brať do úvahy princípy dobrého humanitárneho darcovstva: https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/about-us/about-ghd.html. Vyčlenené financie vieme využiť na pokrytie najviac urgentných potrieb, ako voda, základné potraviny, prístrešie, oblečenie a podobne, a to všetko v súlade s humanitárnymi princípmi a SPHERE štandardmi: https://spherestandards.org/. Mimovládne organizácie aktuálne vyhlásili verejné zbierky na pomoc Ukrajine a mnohé z nich cez svojich partnerov poskytujú pomoc na východe Ukrajiny už od roku 2014. Viac info o finančných zbierkach členov Ambrely možno nájsť tu a novú celonárodnú výzvu Spoločne pre Ukrajinu tu: https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

Platforma Ambrela vo výzve uvádza, že uvíta zváženie možnosti pravidelnej participácie mimovládnych organizácií (vrátane Ambrely) na poskytovaní humanitárnej pomoci. Tiež vo výzve vláde SR navrhujeme zvážiť prizvanie zástupcu občianskej spoločnosti do komunikácie za účelom koordinovania aktivít a efektívnej spolupráce medzi štátom a občianskou spoločnosťou. Budeme veľmi radi, ak vláda zváži poskytnutie priamej humanitárnej pomoci SR Ukrajine pod značkou SlovakAid, a spojíme tak sily v prospech dobrej veci v týchto náročných dňoch. Celé znenie zaslanej výzvy vláde SR tu: https://ambrela.org/wp-content/uploads/2022/02/Vyzva_humanitarnych_organ...

Text: Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (Ambrela.org)