Boj proti nekalým obchodným praktikám: projekt Šmejdológia a ako sa nenechať ošmeknúť

aug 4 2014

Začiatkom júna 2014 v Kružľove uskutočnila nezisková organizácia Člověk v tísni Slovensko sériu vzdelávacích stretnutí na tému prevencie a obrany voči nekalým obchodným praktikám. Vyškolených bolo takmer 30 dôchodcov z rôznych lokalít bardejovského okresu.

Cieľom projektu bolo sprostredkovať prakticko-teoretický prehľad najčastejších používaných manipulatívnych a nátlakových techník ovplyvňovania rozhodovania na strane spotrebiteľa a poskytnúť odborné vedenie a priestor na nácvik efektívnych obranných stratégií voči mentálnej manipulácii. Dôchodcovia tiež získali základné legislatívne a informačné zručnosti, týkajúce sa ochrany a práv spotrebiteľa.

Lektormi projektu boli pracovníci organizácie Člověk v tísni Slovensko, ktorí pôsobia v Komunitnom centre vo Sveržove, kde sa venujú sociálnemu poradenstvu a zážitkovému vzdelávaniu mladých, ako aj dospelých ľudí. „Čoraz viac sa v rámci našej práce stretávame s rôznymi obchodnými podvodmi, pričom práve dôchodcovia patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu ľudí. To bol dôvod, prečo sme sa rozhodli zorganizovať práve takéto informačno-vzdelávacie stretnutie,“ objasnila Iva Grejtáková, koordinátorka Komunitného centra Sveržov.


Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu Škola rodinných financií.

Zdroj: Člověk v tísni Slovensko

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!