Zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie Sociálna práca – pomoc blížnemu v PDF (Gorlice, 2011)

jan 19 2015

Zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie, ktorú organizovala Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity.

Úvod

V dnešnej dobe sa medzi ľuďmi vytráca vrúcny vzťah, nezištnosť a potreba pomáhať. Hodnoty, ktoré sú človeku vlastne a prirodzene sa stávajú archaicke a nemoderne. Študentská konferencia si vytýčila cieľ – vzhliadnuť očami študentov charitatívnej a sociálnej služby na rôzne problémy blížnych.

Predkladaný zborník tvorí komplementárnu súčasť IV. študentskej konferencie a zároveň je jej základným rezultátom. Problematika pomoci blížnemu v kontexte sociálnej prace a charitatívnej a sociálnej služby je obsahovo širokospektrálna. Referujúci mali na vyber rozľahlú platformu tém, čo sa prirodzene odzrkadlilo v jeho polytématickom zameraní. Primárny cieľ sympózia spočíval v otvorení študentskej diskusie na aktuálne témy v oblasti charitatívnej služby, sociálnej prace a príbuzných vedných odborov. Pre mnohých študentov bola konferencia jedinečnou a aj prvou skúsenosťou v prezentácii výsledkov svojej prace pred odborným obecenstvom. Predkladané články preto sumarizujú vedecké počiny mladých bádateľov.

Zborník je diferencovaný na dve časti. Prvú tvoria konferenčné referáty od prezentované na študentskom sympóziu. Druha sumarizuje referáty členov vedeckopedagogického pléna a doktorandov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty. Veríme, že zborník bude obohacujúci a podnetný nielen pre študentov charitatívnej a sociálnej služby, ale aj mladých bádateľov z príbuzných odborov.

editor
Konferenčné referáty

RADOSLAV HOBĽÁK
Sociálna andragogika

MARTINA KORMOŠOVÁ, MARTINA MASKAĽOVÁ
Voľný čas – ohrozenie mládeže sociopatologickými vplyvmi

ANASTAZIJ MOMOT
Špecifika kresťansky orientovanej rómskej religiozity v kontexte sociálnej inklúzie

ANNA ONDEREŠINOVÁ
Patologické hráčstvo

KAMIL ROŠKO
Supervízia

LENKA SKARUPOVÁ
Problematika zdravotne postihnutých

Referáty

VERONIKA HOLOVAČOVÁ
Poskytovanie sociálnej starostlivosti umierajúcim a ich najbližším

ZUZANA REPKOVÁ
Bratstvo pravoslávnej mládeže
na Slovensku – SYNDESMOS a jeho skutky lásky k blížnym

MAROŠ ŠIP
Niektoré pojmy v sociálnej práci

IVANA VOJTAŠEKOVÁ
Úlohy sociálneho pracovníka v procese
prevencie sociálno-patologických javov v školskom prostredí

MIROSLAV ŽUPINA
Antropologicko-etické chápanie blížneho v kontexte kresťanskej lásky

Editor: Mgr. Anastazij Momot
Recenzenti: PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
Mgr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Technicky redaktor: Mgr. Anastazij Momot
Rok vydania: 2011
Počet strán: 94
Vydavateľ: Diecezjalny ośrodek Kultury Prawoslavnej
ELPIS v Gorlicach
Dostupne na: http://www.okp–elpis.pl/book,0,0,Wydawnictwa.html
ISBN 978-83-931180-8-3

PrílohaVeľkosť
ZBORNIK-ved-stud-konf-PBF-2011-Gorlice.pdf667.16 KB

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!