Stáž v Korálové školce na souostroví Pulau Banyak v Indonésii

aug 20 2018

Adéla Hemelíková je studentkou Mezinárodních rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Díky stipendijnímu programu na podporu studentských mobilit a stáží (tzv. Stipendijní program UP) mohla vyjet na dvouměsíční stáž do Indonésie – na souostroví Pulau Banyak, které se nachází několik desítek kilometrů od západního pobřeží Sumatry.

Na souostroví Pulau Banyak se nachází 99 ostrovů, většina z nich je neobydlených. Česká Zoo Liberec zde implementuje ochranářsko-vzdělávací projekt, který se zaměřuje na mořský ekosystém. Zdejší ostrovy jsou obklopeny korálovými útesy, ale ničivé rybářské techniky vedly k ohromnému úbytku místní biodiverzity. Z tohoto důvodu zde Zoo Liberec iniciovala in situ projekt Korálových školek, jehož cílem je obnovit korálové útesy a do jejich obnovy zapojit také místní komunity.

Adéla popisuje svou činnost: “Na ostrově Pulau Balai a v jeho okolí se nachází celkem čtyři korálové školky. Tyto školky pravidelně kontroluji, čistím, případně provádím drobné opravy. Ke korálovým školkám beru pravidelně i děti, aby se i ony mohly zapojit do péče o korálové školky. Během šnorchlování si vysvětlujeme, proč je zachování místního mořského ekosystému důležité a co se dá udělat pro jeho ochranu.”

Tato studentka Mezinárodních rozvojových studií má na starost i další vzdělávací aktivity v komunitě. Učí angličtinu, vede různé workshopy zaměřené na ekologii a životní prostředí. Ve spolupráci s místním spolkem Trash Hero organizuje pravidelné úklidy ostrova, kterých se účastní děti i dospělí. Během posledního měsíce stáže ještě prováděla mapování turistických možností v oblasti, výsledkem tohoto mapování bude blog, napsaný v angličtině a indonéštině s kompletními informacemi o cestování na ostrovech. Informace o turistických možnostech v této oblasti na internetu buď chybí nebo jsou zastaralé a nepravdivé. Nový blog bude obsahovat aktuální informace a usnadní přijíždějícím turistům cestování na ostrovech.

Text a foto: Adéla Hemelíková
Autorka je studentkou Katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UP v Olomouci.

ochrana koralov
ostrov jako misto staze
Edukace
ke koralovy utesum
edukace1
koralova skolka
stazistka
mistni deti
edukace2
mistni spolek Tras Hero
Na souostrovi Pula Banyak