Vyšla správa o napĺňaní Globálnych cieľov a migrácii v EÚ

feb 21 2022

V roku 2015 súhlasilo 193 vlád z celého sveta (vrátane všetkých členských štátov EÚ) s Agendou 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj a s Globálnymi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). ‘Leave No One Behind / Nenechať nikoho pozadu’, je základnou zásadou agendy a zahŕňa prísľub dostať tých najviac zraniteľných, utláčaných a z okraja záujmu spoločnosti čo najviac do popredia. Každý, kto v médiách sledoval scény z utečeneckých táborov na gréckych ostrovoch, však môže vidieť, že utečenci a utečenky sú stále medzi tými najviac zatláčanými do úzadia.

Veľa sa diskutuje o význame onej zásady ‘Nenechať nikoho pozadu’. Utečenci a utečenky však v tejto diskusii väčšinou nefigurujú. Všetkým musí byť jasné, že ciele Agendy 2030 sa nedosiahnu, ak EÚ nezmení svoje politiky a postupy, týkajúce sa utečencov, utečeniek, a neuzná ich ľudské práva. Organizácia Global Call to Action Against Poverty (GCAP) preto vydala správu 'SDGs and Migration in the European Union' / ‘Globálne ciele a migrácia v EÚ‘, aby podrobnejšie analyzovala prepojenie cieľov udržateľného rozvoja a situácie utečencov, utečeniek v EÚ.

V európskom reporte aj správa o napĺňaní SDGs a migrácii v SR

Dokument pozostáva z kapitoly o cieľoch udržateľného rozvoja, migrácii, súdržnosti politík a zodpovednosti členských štátov EÚ v oblasti ľudských práv. Nasledujú jednotlivé správy o napĺňaní SDGs a monitorovaní migrácie v šiestich konkrétnych členských štátoch EÚ – zapojených do projektu ‘Globálne ciele a migrácia’ ako aj kampane ‘Tváre migrácie’: Bulharsko, Grécko, Taliansko, Slovinsko, Česko a Slovensko. Podklady za SR pripravila platforma Ambrela. Štúdia sa venuje prehľadu migrácie v EÚ, migrácii a ochrane v rámci EÚ, ako aj reakcii EÚ a členských štátov tému utečenectva. Spomína sa pritom Nový pakt o migrácii a azyle, a tiež úloha Frontexu v situáciách porušovania ľudských práv ľudí na úteku pri prekročení hraníc EÚ. Na konci správy nájdete aj súčasné a budúce výzvy spolu s dôležitými odporúčaniami pre členské štáty EÚ.

Vydaná správa je publikovaná s finančnou pomocou Európskej únie (vďaka programu DEAR) prostredníctvom projektu s názvom ‘Cieľové ciele a migrácia‘ / 'SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU'. Za obsah nesie výhradnú zodpovednosť GCAP a konzorcium partnerov, a nemožno ho za žiadnych okolností považovať za vyjadrenie pozície EÚ. Celú ˇštúdiu si možno v angličtine prečítať tu: https://tvaremigracie.ambrela.org/wp-content/uploads/2022/02/SDGs_and_Mi...

Text a foto: Ambrela.org (www.tvaremigracie.ambrela.org)

PrílohaVeľkosť
SDGs_and_Migration_in_EU_FoM_report_GCAP_jan2022.pdf5.75 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!